brzuch www

lift www

oczyszczanie

regeneracja

Skontaktujemy się z Tobą w celu sfinalizowania wizyty

Wypełnij FORMULARZ:


 


Klauzula informacyjna

Informujemy, że:

  1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest SkinMedical Kamila Staniekz siedzibą przy ul. Senatorskiej 25 w Skierniewicach (kod pocztowy: 96-100), tel.: 79 50 50 980, adres e-mail: klinika@skinmedical.pl
  2. Celem zbierania danych jest udzielenie informacji na zapytanie ofertowe
  3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do skontaktowania się w celu odpowiedzi na zapytania ofertowe. W przypadku niepodania danych mailowych lub telefonicznych nie będzie możliwe udzielenie odpowiedzi lub opowiedzenie o ofercie.
  5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
  6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 miesiąca, licząc od dnia wysłania zapytania.